AVG GROUP je najznámejší domáci výrobca montovaných oceľových hál pre rôzne využitie. Všetky haly AVG sú  flexibilne navrhnuté a to presne podľa potrieb a požiadaviek zákazníkov. Oceľové montované haly sú vyrábané vo vlastnom certifikovanom závode AVG GROUP podľa prísnych noriem a vnútropodnikových smerníc. Tradícia výrobcu oceľových montovaných hál AVG je overená stovkami dodaných hál na Slovensku, Česku, Rakúsku, Poľsku, Nemecku a Francúzku.

AVG GROUP ponúka kvalitné riešenia, najlepšie služby, certifikovanú výrobu, odbornú montáž a najlepší záručný a pozáručný servis.

AVG HALY EXPERT- Priestor pre Váš biznis

Logistická hala – najlepšie riešenie od AVG HALY EXPERT

Logistická hala musí svojim konštrukčným riešením spĺňať všetky požiadavky na moderné skladovanie tovaru, jeho príjem a expedíciu. Súčasná moderná logistická hala AVG spĺňa zároveň aj vysoké požiadavky na kvalitu, dlhú životnosť, nízke náklady na prevádzku a údržbu, na účel využívania a funkčnosť. Všetky požiadavky investora, projektanta, architekta alebo stavebnej spoločnosti sú začlenené do konštrukčného návrhu logistickej haly.

Logistická hala AVG – „Priestor pre Váš biznis“

Logistická hala AVG môže byť konštrukčne oceľovým systémom navrhnutá tak, že jej súčasťou budú aj kancelárske vstavky, obchodné predajné miesta, skladovacie nadzemné plošiny prípadne sociálne vstavky. K logistickej hale je možné  navrhnúť aj viacpodlažnú administratívnu budovu, ktorá s ňou môže byť konštrukčne spojená. Takto sa dá vytvoriť moderný logistický a obchodný areál, ktorý bude spĺňať všetky funkčné a účelové požiadavky.

Originálnu modernú logistickú halu môžme zvýrazniť použitím fasádnych systémov, prípadne doplniť časť opláštenia hliníkovou kazetovou fasádou alebo presklenou fasádou od našej spoločnosti AVG GROUP.

logo haly expert

LOGISTICKÁ HALA AVG A JEJ VÝHODY

 • najrýchlejšia výstavba logistickej haly

 • logistická hala môže mať rozpon od 6 m do 100 m

 • výška logistickej haly môže byť od 3 m do 40 m

 • veľkosť logistickej haly od 100 m2 do 20.000 m2

 • voliteľný rozmer a tvar logistickej haly

 • v logistickej hale môže byť vytvorený obchodno-predajný priestor

 • viacpodlažná logistická hala pre optimálne využitie priestoru

 • v logistickej hale môžu byť integrované kancelárske a sociálne viacpodlažné vstavky

 • rýchla možnosť vytvorenia medzipodlažia v logistickej hale

 • rýchla a jednoduchá dostavba logistickej haly

 • najlepší statický a konštrukčný návrh logistickej haly

 • technické, konštrukčné a stavebné detaily sú vyriešené

 • nízke náklady na výstavbu logistickej haly

PROFESIONÁLNE SLUŽBY PRE INVESTOROV, PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV


Poskytujeme poradenstvo pre investorov, projektantov a architektov. Služby v oblasti projekcie statiky oceľových konštrukcií, technického riešenia a vypracovaním technických a výrobných dokumentácií pre oceľové konštrukcie, strešné fasádne systémy, odvetrané fasády, presklené fasády, hliníkové okná a dvere.

Statika oceľových konštrukcií a konštrukčné návrhy pre halové systémy.

Projekty statiky pre stavebné povolenie.

Realizačná statika pre oceľové konštrukcie (návrhy spojov a prípojov, návrhy zvarov).

Vpracovanie výrobnej a technickej dokumentácie pre oceľové konštrukcie softvérom TEKLA STRUCTURES.

Statická optimalizácia návrhov oceľových konštrukcií.

Montážne výkresy pre oceľové konštrukcie.

Kladačské plány pre strešné a fasádne systémy.

Technické a konštrukčné detaily pre opláštenia objektov.

Výrobná a technická dokumentácia, konštrukčné a stavebné detaily pre odvetrané fasády.

Stavebné, technické a konštrukčné detaily pre presklené fasády, hliníkové okná a dvere.

Statické návrhy presklených fasád.

Výrobná a technická dokumentácia, konštrukčné a stavebné detaily pre presklené fasády, hliníkové okná a dvere.

AVG HALY EXPERT –Vyrábame haly na tisíc spôsobov