logo haly expert

AVG GROUP je najznámejší domáci výrobca montovaných oceľových hál pre rôzne využitie. Všetky haly AVG sú  flexibilne navrhnuté a to presne podľa potrieb a požiadaviek zákazníkov. Oceľové montované haly sú vyrábané vo vlastnom certifikovanom závode AVG GROUP podľa prísnych noriem a vnútropodnikových smerníc. Tradícia výrobcu oceľových montovaných hál AVG je overená stovkami dodaných hál na Slovensku, Česku, Rakúsku, Poľsku, Nemecku a Francúzku.

AVG GROUP ponúka kvalitné riešenia, najlepšie služby, certifikovanú výrobu, odbornú montáž a najlepší záručný a pozáručný servis.

AVG HALY EXPERT- Priestor pre Váš biznis

Logistická hala – najlepšie riešenie od AVG HALY EXPERT

Logistická hala musí svojim konštrukčným riešením spĺňať všetky požiadavky na moderné skladovanie tovaru, jeho príjem a expedíciu. Súčasná moderná logistická hala AVG spĺňa zároveň aj vysoké požiadavky na kvalitu, dlhú životnosť, nízke náklady na prevádzku a údržbu, na účel využívania a funkčnosť. Všetky požiadavky investora, projektanta, architekta alebo stavebnej spoločnosti sú začlenené do konštrukčného návrhu logistickej haly.

Logistická hala AVG – „Priestor pre Váš biznis“

Logistická hala AVG môže byť konštrukčne oceľovým systémom navrhnutá tak, že jej súčasťou budú aj kancelárske vstavky, obchodné predajné miesta, skladovacie nadzemné plošiny prípadne sociálne vstavky. K logistickej hale je možné  navrhnúť aj viacpodlažnú administratívnu budovu, ktorá s ňou môže byť konštrukčne spojená. Takto sa dá vytvoriť moderný logistický a obchodný areál, ktorý bude spĺňať všetky funkčné a účelové požiadavky.

Originálnu modernú logistickú halu môžme zvýrazniť použitím fasádnych systémov, prípadne doplniť časť opláštenia hliníkovou kazetovou fasádou alebo presklenou fasádou od našej spoločnosti AVG GROUP.

AVG_its_very_easy

LOGISTICKÁ HALA AVG A JEJ VÝHODY

 • najrýchlejšia výstavba logistickej haly

 • logistická hala môže mať rozpon od 6 m do 100 m

 • výška logistickej haly môže byť od 3 m do 40 m

 • veľkosť logistickej haly od 100 m2 do 20.000 m2

 • voliteľný rozmer a tvar logistickej haly

 • v logistickej hale môže byť vytvorený obchodno-predajný priestor

 • viacpodlažná logistická hala pre optimálne využitie priestoru

 • v logistickej hale môžu byť integrované kancelárske a sociálne viacpodlažné vstavky

 • rýchla možnosť vytvorenia medzipodlažia v logistickej hale

 • rýchla a jednoduchá dostavba logistickej haly

 • najlepší statický a konštrukčný návrh logistickej haly

 • technické, konštrukčné a stavebné detaily sú vyriešené

 • nízke náklady na výstavbu logistickej haly

PROFESIONÁLNE SLUŽBY PRE INVESTOROV, PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV


Poskytujeme poradenstvo pre investorov, projektantov a architektov. Služby v oblasti projekcie statiky oceľových konštrukcií, technického riešenia a vypracovaním technických a výrobných dokumentácií pre oceľové konštrukcie, strešné fasádne systémy, odvetrané fasády, presklené fasády, hliníkové okná a dvere.

axonometria haly

Statika oceľových konštrukcií a konštrukčné návrhy pre halové systémy.

návrhy pre fasády

Projekty statiky pre stavebné povolenie.

detail napojenia rohu oceľovej konštrukcie

Realizačná statika pre oceľové konštrukcie (návrhy spojov a prípojov, návrhy zvarov).

axonometria haly schodisko

Vpracovanie výrobnej a technickej dokumentácie pre oceľové konštrukcie softvérom TEKLA STRUCTURES.

axonometria haly v programe tekla

Statická optimalizácia návrhov oceľových konštrukcií.

Montážne výkresy pre oceľové konštrukcie.

strešný skladaný plášť

Kladačské plány pre strešné a fasádne systémy.

detail rohu napojenia

Technické a konštrukčné detaily pre opláštenia objektov.

montážny postup kladenia odvetraných fasád

Výrobná a technická dokumentácia, konštrukčné a stavebné detaily pre odvetrané fasády.

inštalačné riešenie detailu okna tepelne izolované

Stavebné, technické a konštrukčné detaily pre presklené fasády, hliníkové okná a dvere.

atika z ACP

Statické návrhy presklených fasád.

meticon

Výrobná a technická dokumentácia, konštrukčné a stavebné detaily pre presklené fasády, hliníkové okná a dvere.

AVG HALY EXPERT –Vyrábame haly na tisíc spôsobov