logo haly expert

Oceľová montovaná hala AVG GROUP od  najznámejšieho domáceho výrobcu hál pre rôzne využitie. Oceľové haly AVG sú  flexibilne navrhnuté a to presne podľa potrieb a požiadaviek zákazníkov. Oceľové montované haly sú vyrábané vo vlastnom certifikovanom závode AVG GROUP podľa prísnych noriem a vnútropodnikových smerníc. Tradícia výrobcu oceľových montovaných hál AVG je overená stovkami dodaných hál na Slovensku, Česku, Rakúsku, Poľsku, Nemecku a Francúzsku.

AVG GROUP ponúka kvalitné riešenia, najlepšie služby, certifikovanú výrobu, odbornú montáž a najlepší záručný a pozáručný servis.

space_for_your_business

OCEĽOVÁ HALA AVG A JEJ VÝHODY


 • najrýchlejšia výstavba oceľovej haly

 • najlepšie konštrukčné a statické návrhy oceľových hál

 • technické, konštrukčné a stavebné detaily sú vyriešené

 • nízke náklady na výstavbu oceľovej haly

 • priestorová variabilita a flexibilita oceľovej haly

 • jednoduchá možnosť dostavby oceľovej haly

 • oceľová hala s voliteľným voľným rozponom až do 65 metrov

 • voliteľný rozmer a tvar oceľovej haly bez obmedzenia

 • zaťaženie oceľovej haly mostovými žeriavmi do 100 t

 • integrované kancelárske vstavky a administratívne budovy do oceľovej haly

 • viacpodlažné oceľové haly s jednoduchým riešením

 • možnosť rýchleho vytvorenia medzipodlažia v oceľovej hale

 • výška oceľovej haly od 3 m do 40 m

 • veľkosť oceľovej haly od 100 m2 do 20.000 m2

AVG GROUP – VYRÁBAME OCEĽOVÉ HALY NA TISÍC SPÔSOBOV


Oceľová montovaná hala AVG poskytuje najlepšie technické a konštrukčné riešenie, ktoré spĺňa všetky požiadavky na funkčnosť, vysokú kvalitu, najdlhšiu životnosť, dizajnové a architektonické prevedenie. Moderná a kvalitná oceľová montovaná hala AVG je vyrobená z pevnej a vysokokvalitnej ocele. Statická pevnosť, stabilita a konštrukčné riešenia oceľových hál AVG umožňujú realizovať montované stavby rýchlo, jednoducho, hospodárne, bezpečne a pre akékoľvek využitie. Hala z ocele ponúka flexibilné riešenie pre vytvorenie moderných priestorov.

Originálny a funkčný dizajn oceľovej haly AVG je možné zvýrazniť použitím moderných fasádnych oplášťovacích prvkov alebo kvalitných hliníkových kazetových fasád AVG. K architektúre modernej výstavby oceľových hál a moderných budov taktiež patria presklené fasády, hliníkové okná a dvere, prevetrávané fasády alebo interiérové presklené steny a priečky. Tieto moderné systémy môžu byť taktiež technicky a konštrukčne správne navrhnuté našim technickým oddelením a vyrobené vo výrobnom závode AVG GROUP. Výstavba oceľovej haly AVG je najlepšia voľba.

OCEĽOVÁ HALA AVG  NA MIERU


Oceľová hala AVG je najlepšie riešenie pre zabezpečenie požiadaviek na skladovanie tovaru, výrobu,  distribúciu, logistiku, športové využitie, poľnohospodárstvo, autosalóny, autoservisy alebo vytvorenie obchodno-predajného objektu. Oceľové haly AVG zohľadňujú požiadavky zamerané na účel, využitie a funkčnosť. Všetky požiadavky investora, projektanta, architekta alebo stavebnej spoločnosti sú začlenené do konštrukčného návrhu oceľovej haly.

MODERNÁ OCEĽOVÁ HALA AVG


Oceľové haly AVG môžu byť konštrukčným oceľovým systémom navrhnuté tak, že ich súčasťou budú aj kancelárske vstavky, obchodné predajné miesta, skladovacie nadzemné plošiny, prípadne sociálne vstavky. K oceľovej hale,  môže  byť ďalej  navrhnutá aj viacpodlažná administratívna budova, ktorá s ňou môže byť konštrukčne spojená. Takto je možné vytvoriť moderný objekt, ktorý bude spĺňať všetky funkčné a účelové požiadavky. Montovaná hala AVG = „PRIESTOR PRE VÁŠ BIZNIS“.

OCEĽOVÁ HALA AVG A JEJ VYUŽITIE


 • hala pre strojárenskú výrobu

 • hala pre spracovanie dreva

 • hala pre výrobu nábytku

 • hala pre chemickú výrobu

 • hala pre výrobu hygienických potrieb

 • hala pre tlačiareň

 • obrábacie závody

 • hala pre stavebnú výrobu

 • poľnohospodárska hala (hala pre chov zvierat, hala pre sklad obilia, hala pre sklad techniky, garáž)

 • servisná hala

 • hala pre autosalón

 • hala pre predaj motoriek

 • potravinárska hala (hala pre mäsovýrobu, hala pre pekáreň,
  hala pre mliekáreň, hala pre konzerváreň a pod.)

 • chladiarenská a mraziarenská hala

 • poľnohospodárska hala

 • skladová hala

 • logistická hala

 • hala pre skladovanie techniky

 • opravárenská hala

 • montážna hala

 • obchodno-predajná hala

 • hala pre obchodné centrum

 • športová hala, hala pre telocvičňu

 • hala pre zimný štadión, hokejová hala

PROFESIONÁLNE SLUŽBY PRE INVESTOROV, PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV


Poskytujeme poradenstvo pre investorov, projektantov a architektov. Služby v oblasti projekcie statiky oceľových konštrukcií, technického riešenia a vypracovaním technických a výrobných dokumentácií pre oceľové konštrukcie, strešné fasádne systémy, odvetrané fasády, presklené fasády, hliníkové okná a dvere.

axonometria haly

Statika oceľových konštrukcií a konštrukčné návrhy pre halové systémy.

návrhy pre fasády

Projekty statiky pre stavebné povolenie.

detail napojenia rohu oceľovej konštrukcie

Realizačná statika pre oceľové konštrukcie (návrhy spojov a prípojov, návrhy zvarov).

axonometria haly schodisko

Vpracovanie výrobnej a technickej dokumentácie pre oceľové konštrukcie softvérom TEKLA STRUCTURES.

axonometria haly v programe tekla

Statická optimalizácia návrhov oceľových konštrukcií.

Montážne výkresy pre oceľové konštrukcie.

strešný skladaný plášť

Kladačské plány pre strešné a fasádne systémy.

detail rohu napojenia

Technické a konštrukčné detaily pre opláštenia objektov.

montážny postup kladenia odvetraných fasád

Výrobná a technická dokumentácia, konštrukčné a stavebné detaily pre odvetrané fasády.

inštalačné riešenie detailu okna tepelne izolované

Stavebné, technické a konštrukčné detaily pre presklené fasády, hliníkové okná a dvere.

atika z ACP

Statické návrhy presklených fasád.

detail presklenej fasády

Výrobná a technická dokumentácia, konštrukčné a stavebné detaily pre presklené fasády, hliníkové okná a dvere.

AVG GROUP – „HALY PRE AKÝKOĽVEK BIZNIS“